RATA SOBRE SOBRE

Mural Rata sobre sobre.

Obra personal